Workshop reeks AVG editie 4 (VOL)

| Goede Doelen Nederland | toegankelijk voor leden

Deze workshop is vol, aanmelden is niet meer mogelijk.

In 5 workshops voorbereid op de nieuwe privacywetgeving
Volgend jaar treedt nieuwe privacywetgeving in werking. Op 25 mei 2018 vervangt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige regelgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Met de komst van de AVG krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Organisaties moeten, meer dan nu het geval is, kunnen aantonen dat ze zich aan de wet houden. Burgers krijgen met de nieuwe wet meer privacyrechten en toezichthouders krijgen meer bevoegdheden.

Voorbereiden op de AVG
Overtreding van de AVG kan leiden tot hoge boetes. Het is dus van belang je organisatie voor te bereiden op de, deels nieuwe, rechten en plichten van je organisatie en van degene wiens persoonsgegevens je verwerkt. In deze serie workshops leer je de belangrijkste verplichtingen uit de AVG kennen en toepassen op de processen in je eigen organisatie.
Het is daarmee mogelijk om op 25 mei 2018 aan een groot deel van de verplichtingen uit de AVG te voldoen.

Voor wie zijn de workshops bestemd?
De workshop reeks is bestemd voor medewerkers van goededoelenorganisaties met een verantwoordelijkheid in het management van de organisatie en/of een specifieke verantwoordelijkheid met betrekking tot het AVG-proof maken van de organisatie.

Programma
Er zijn vijf workshops. De workshops zijn interactief en praktisch van aard. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, discussie, eigen inbreng en concrete formats en templates wordt de theorie uit de wetgeving verhelderd.

De workshop reeks is als volgt ingedeeld:

Dag 1:   Het verwerkingsregister
Dag 2:   Verplichtingen van verantwoordelijken en verwerkers
Dag 3:   Bewustwording & communicatie en Privacy beleid (intern) en privacy statement (op de website)
Dag 4:   Toestemming vragen en vastleggen & informeren betrokkenen over gegevensverwerking
Dag 5:   Meldplicht Datalekken

Een uitgebreide beschrijving lees je in 'Programma workshops AVG'.

Tussen de workshops ligt een periode van enkele weken waarin je wat je tijdens de workshop hebt geleerd, kunt toepassen in je eigen organisatie.

Wie begeleidt de workshops?
De workshops worden begeleid door Marianne Mathlener. Zij is zelfstandig projectleider en begeleidt organisaties bij de implementatie van de nieuwe privacywetgeving in de organisatie. Op dit moment doorloopt ze met het Rode Kruis een uitgebreid traject. Ze heeft daarnaast ook ervaring met privacy trajecten bij andere organisaties. Haar aanpak bestaat uit een praktische benadering en het concreet toepasbaar maken van lastige regels uit de wetgeving voor mensen die niet dagelijks met deze materie bezig zijn. Gezamenlijk een vergelijkbaar implementatieproces doorlopen, niet overal het wiel voor hoeven uitvinden en leren van elkaars aanpak is dé manier om op een laagdrempelige manier dit onderwerp aan te pakken.

Locatie en data
Alle trainingen worden gegeven bij Goede Doelen Nederland.

Data editie 4 (donderdagen)

do 24 mei: 13.00-17.00 uur
do 31 mei: 13.00-17.00 uur
do 14 juni (hele dag): 10.00-16.00 uur
do 28 juni: 13.00-17.00 uur
do 5 juli: 13.00-17.00 uur

Kosten
De deelnemersprijs is €695,- excl. BTW voor de volledige reeks workshops. Het is niet mogelijk om je voor een enkele workshop op te geven.

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Margreet Plug (via plug@goededoelennederland.nl)

Stel een vraag

Margreet Plug

waarnemend directeur
06-52 34 50 48
Email
Documenten