Praktijk sessie herziene RJ650 + nieuwe Rjk C2, Amsterdam

Over 2017 moet de herziene RJ650 of de nieuwe Rjk C2 worden toegepast.
We hebben al een aantal bijeenkomsten over dit onderwerp georganiseerd. Maar, toepassing in de praktijk levert vast nog veel vragen en dilemma’s op. Daarom organiseren we op twee locaties een ‘praktijk sessie’ waar je, na een korte introductie, met al je vragen bij deskundigen terecht kunt en met collega’s van gedachten kunt wisselen.

Praktijk sessie Amsterdam
12 februari van 15.00 tot 17.00 uur bij Goede Doelen Nederland
o.l.v. Martijn Herrmann en Wim van Ginkel

Kom je liever naar deze sessie in Den Haag op 14 februari? klik dan hier. 

Wie leiden de sessies?

  • Martijn Herrmann, voorzitter van de Commissie Bedrijfsvoering & Financiën en CFO van Het Nederlandse Rode Kruis
  • Wim van Ginkel, directeur Leger des Heils en tot voor kort accountant bij PwC
  • Maarten Stikkelorum, lid van de Commissie Bedrijfsvoering & Financiën en CFO bij de Hartstichting
  • Marcel Karman, accountant bij Dubois & Co

Allen zijn lid van de Werkgroep RJ 650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving en dus zeer nauw betrokken bij de wijziging en totstandkoming van de richtlijnen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via aanmelden@goededoelennederland.nl.
Vermeld daarbij of je aanmelding geldt voor Amsterdam of voor Den Haag!

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur
06-52 34 50 48
Email