Platformbijeenkomst vrijwilligersmanagement ‘diversiteit, hoe ga je daarmee om?

| Twijnstra en Gudde (Stationsplein 1) in Amersfoort | toegankelijk voor leden

Deze middag begon met een interactieve inleiding en een inleiding van Mieke de Wit. Daarn ging men aan de slag in een workshop.

Als je doet, wat je altijd deed, zal je krijgen wat je altijd kreeg. Dit geldt ook voor het werven, trainen en behouden van je vrijwilligers. Waarom heb je een diverse groep vrijwilligers nodig? En loop je daardoor de aansluiting met een deel van de samenleving misschien mis? Het is belangrijk om ook (of misschien zelfs wel juist?) in je vrijwilligersbeleid oog te hebben voor diversiteit. Hoe vertaal je het algemene begrip ‘diversiteit’ naar goed vrijwilligersbeleid? Deze thema-middag is bedoeld om concrete handvatten te krijgen om dit toe te passen in jouw organisatie.

Kenneth MacNack, deskundige op het gebied van interculturele vraagstukken, gaf de interactieve inleiding. Hij sprak over diversiteit in de brede zin van het woord: welke typen diversiteit zijn er, waar kunnen de verschillende vormen van diversiteit toe leiden in groepen (vrijwilligers), in positieve èn negatieve zin, welke ontwikkelingen zijn er en hoe ga je met verschillen om?

Hierna volgde de workshop Mindset Diversity die wordt gegeven door Mieke de Wit, oprichter van ‘Culturele projecten en Interim management’. Zij is adviseur, publicist, trainer en deed onderzoek naar uiteenlopende thema’s zoals integratie, gender, interculturalisering en participatie. Tijdens de workshops werd geoefend in Mindset Diversity.  Eerst bij de jezelf en daarna bij de eigen organisatie.  Welke (onbewuste) uitsluitingsmechanismen spelen er? Hoe straal je uit dat diversiteit belangrijk is? Hoe zit het met de kracht van de vanzelfsprekendheid van de normen in jouw organisatie? Waar zitten de aangrijpingspunten voor verandering en waar de blinde vlekken? En daarbij kijken we ook pragmatisch naar welke organisatiedoelen beter gediend worden met het nastreven van diversiteit.

De platformbijeenkomst vindt plaats bij Twijnstra en Gudde, Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort, (via het Ronald McDonald Kinderfonds) vanaf 13.00 uur.

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email
Documenten
Bekijk ook