Platformbijeenkomst HR integriteit & cultuur

De platformbijeenkomst van 11 juni jl. ging over integriteit, met als basis de vraag ‘Hoe bevorder je een open en veilige cultuur?’

Iedere organisatie wil reputatieschade vermijden. Maar de kranten staan bol van integriteitsissues en de daarmee gepaard gaande imagoschade. Je kunt een gedragscode hebben, een vertrouwenspersoon aanwijzen of nog andere zaken op dit vlak regelen, maar dan ben je er nog niet.

Hoe zorg je dat het in jouw organisatie sociaal veilig is? Hoe zorg je ervoor dat integriteit en goede omgangsvormen op dezelfde manier begrepen en gedragen worden? Wat kun je vanuit HR doen om het morele kompas helder te krijgen en vooral bespreekbaar te maken? Als je voor jouw organisatie de voorwaarden en condities kunt scheppen die mensen in staat stellen onderling gesprekken aan te gaan en op een constructieve wijze hun grenzen aan te geven, dan kan er een open en veilige cultuur ontstaan.

Raymund Schutz, Projectleider Integriteit en Gedrag bij het Nederlandse Rode Kruis, gaf een interessante inleiding vanuit het historische perspectief gebaseerd op eigen onderzoek. Vervolgens gingen de deelnemers in groepen met  hun eigen ervaringen en/of de aangereikte dilemma’s aan de slag. Daarbij werd gebruik gemaakt van een methode voor morele oordeelsvorming van Nyenrode Universiteit. Een methode waarin je door opeenvolgende vragen over een dilemma te beantwoorden, tot een afgewogen oordeel kunt komen over je aanpak ervan. Je vindt de vragen in het document Moreel beraad/morele oordeelsvorming.

PRESENTATIES
De presentaties en documenten van deze bijeenkomst staan onder DOCUMENTEN (achter de inlog).

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email
Documenten