Platformbijeenkomst HR integriteit & cultuur

| Goede Doelen Nederland | toegankelijk voor leden

Iedere organisatie wil reputatieschade vermijden. Maar de kranten staan bol van integriteitsissues en de daarmee gepaard gaande imagoschade. Je kunt een gedragscode hebben, een vertrouwenspersoon aanwijzen of nog andere zaken op dit vlak regelen, maar dan ben je er nog niet.

Hoe zorg je dat het in jouw organisatie sociaal veilig is? Hoe zorg je ervoor dat integriteit en goede omgangsvormen op dezelfde manier begrepen en gedragen worden? Wat kun je vanuit HR doen om het morele kompas helder te krijgen en vooral bespreekbaar te maken? Als je voor jouw organisatie de voorwaarden en condities kunt scheppen die mensen in staat stellen onderling gesprekken aan te gaan en op een constructieve wijze hun grenzen aan te geven, dan kan er een open en veilige cultuur ontstaan.

Met de input van Raymund Schutz, Projectleider Integriteit en Gedrag bij het Nederlandse Rode Kruis, ga je op 11 juni op een interactieve manier met eigen ervaringen aan de slag. Aan de orde komt onder meer hoe je als HR een veilige cultuur bevordert waarin je elkaar kunt aanspreken op omgangsvormen. En als je met een dilemma wordt geconfronteerd:  hoe kun je aan de hand van een stappenplan een moreel beraad inrichten en uitvoeren?

Meld je aan voor de Platformbijeenkomst ‘Hoe bevorder je een open en veilige cultuur?’

Datum & tijdstip 
Dinsdag 11 juni, 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur - borrel na afloop)

Locatie
Goede Doelen Nederland, Amsterdam 

Aanmelden
Meld je aan via aanmelden@goededoelennederland.nl

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email