Online kennissessie Onderzoeksresultaten donateurgericht werken

Datum: 27 September 2022
Tijd: 14:00 - 15:00 uur

Onlangs heeft Dunck Loyalty in samenwerking met Goede Doelen Nederland een sectoronderzoek uitgevoerd. Hierbij is in kaart gebracht in hoeverre Nederlandse erkende goede doelen donateurgericht werken en actief bezig zijn om donateurs te binden en behouden. Op 27 september worden de resultaten online gepresenteerd.

In totaal hebben 61 verschillende goede doelen organisaties deelgenomen aan het sectoronderzoek.

Hen is o.a. gevraagd:

  • Hoe ze het een en ander hebben georganiseerd rondom donateurgerichtheid
  • Hoe ze bouwen aan donateursloyaliteit, met betrekking tot:

-Nieuwe donateurs
-Reguliere donateurs
-Opzeggende donateurs
-Verloren donateurs

  • Hoe ze donateursloyaliteit meten
  • Welke uitdagingen ze kennen omtrent donateurgerichtheid
  • Hoe ze zichzelf beoordelen op het gebied van donateurgerichtheid

AANMELDEN
Je kunt je alvast aanmelden via dit formulier.

PRAKTISCHE INFORMATIE 
De sessie vindt online plaats en is toegankelijk voor leden van Goede Doelen Nederland en deelnemers aan het onderzoek. Deelname is gratis. Voor meer informatie, neem contact op met Nicole Mooij via mooij@goededoelennederland.nl.

Stel een vraag

Nicole Mooij

programma- en projectcoördinator
020 - 422 99 77
Email