Online bijeenkomst over verwerking partnercontracten

Datum: 8 December 2020
Tijd: 15:30 - 16:30 uur

Een groot aantal fondsenwervende organisaties (en andere organisaties-zonder-winststreven) realiseert haar doelstellingen door het toezeggen van subsidies en/of het verlenen van opdrachten aan (project-) partners/consultants/andere NGO’s (hierna aangeduid als: partners). Hiertoe gaan deze organisaties veelal meerjarige contracten aan met de partners, met als doel een duurzame ‘samenwerking’ te realiseren. Het aangaan van een dergelijk meerjarig contract kan, afhankelijk van de aard van het contract en van de aard van de gestelde voorwaarden in het contract, grote financiële impact hebben op de jaarrekening.

In de praktijk blijkt dat er veel onduidelijkheid is over de verwerking van meerjarige partnercontracten. De financiële verantwoording in de jaarrekening behoort anders te zijn dan de organisatie zich had voorgesteld bij aangaan van het contract. Om deze onduidelijkheden weg te nemen heeft de RJ-werkgroep voor goededoelenorganisaties een handreiking voorbereid die zal worden uitgebracht door Goede Doelen Nederland.

Liesbeth Kanu en Hubert Visser (KPMG) gaven als grondleggers van deze handreiking een nadere toelichting op dit onderwerp op basis van de geldende richtlijnen voor goededoelenorganisaties. Klik hier (achter de inlog) voor de relevante richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving die van toepassing zijn op de verwerking van partnercontracten en de genoemde handreiking. De bijeenkomst van 8 december focust op de hoofdlijnen:

  • Wanneer is er sprake van een subsidie dan wel een opdracht?
  • Wanneer moeten de kosten verwerkt worden in de jaarrekening?

Je kunt de bijeenkomst hieronder terugzien (achter de inlog). 

Alleen leden Login om meer te lezen.

Stel een vraag

Krista Jansen

hoofd beleid
020 - 422 99 77
Email
Documenten
  • Alleen leden Presentatie KPMG partnercontracten
  • Alleen leden Export chatgeschiedenis bijeenkomst