Online bijeenkomst over gevolgen wijziging in de Wbtr voor goede doelen

Datum: 17 May 2021
Tijd: 16:00 - 17:00 uur

Wat betekent de wijziging in de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) voor goede doelen? Tijdens de bijeenkomst op 17 mei van 16 tot 17 uur licht Frederique van Harskamp* van Van Doorne de nieuwe Wbtr toe en beantwoordt de vragen hierover.
Geef je vragen vast door bij je aanmelding!

Verder komt een goed doel vertellen over hun ervaring met de gevolgen van de wijzigingen in de wet.

Wijziging in de Wbtr voor goede doelen in het kort
De nieuwe wet treedt per 1 juli in werking. De wet beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij onder andere verenigingen en stichtingen te verbeteren en de wettelijke regeling voor alle rechtspersonen gelijk te trekken. Aanleiding voor de Wbtr is onder meer een reeks van incidenten op het gebied van governance in de semipublieke sector. Met de Wbtr wordt de taakstelling van bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen en het daarmee verband houdende aansprakelijkheidsregime in de wet vastgelegd en op onderdelen aangescherpt. Zo wordt het voor curatoren eenvoudiger om bestuurders en toezichthouders van een niet-commerciƫle vereniging en stichting aansprakelijk te stellen ingeval van faillissement. Daarnaast beoogt de Wbtr de regelgeving voor bestuurders van rechtspersonen te uniformeren.

Eerder legde Frederique in negen punten de betekenis uit voor goede doelen van de wijziging Wbtr. Klik hier voor deze toelichting.

Je kunt je aanmelden via aanmelden@goededoelennederland.nl. En vergeet je vragen niet door te geven.

*Frederique is voornamelijk actief in de semipublieke praktijk. Ze adviseert en ondersteunt dan ook organisaties in de charitatieve sector, het onderwijs, de gezondheidszorg en de volkshuisvesting. Frederique is specialist op het gebied van algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en betrokken bij meerdere maatschappelijke organisaties. Tevens is zij adviseur Helpdesk voor vraagstukken op het gebied van governance en code Goed Bestuur.