Online bijeenkomst over dilemma’s bij het werven van nalatenschappen

Datum: 22 April 2021
Tijd: 15:30 - 17:00 uur

Deze bijeenkomst is geannuleerd. 

Bij het werven van nalatenschappen kunnen vragen spelen die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn, zoals het vraagstuk of goede doelen nooit zouden moeten willen betalen voor het opstellen van een testament of onder bepaalde omstandigheden toch wel. Het gaat hier om het soort vraagstukken dat niet in regels of procedures te vangen is, maar wel een dilemma kan opleveren.

Een zogenoemd ‘afwegingskader’ kan helpen om tot een weloverwogen beslissing te komen bij dergelijke ethische/juridische dilemma’s. Een ‘afwegingskader’ geeft je handvatten waarmee je binnen je eigen organisatie een gestructureerde discussie kunt voeren die tot een gefundeerd besluit leidt. Wij hebben o.l.v. Sacha Spoor van Nyenrode Business Universiteit zo’n concept-afwegingskader met betrekking tot een aantal thema’s ontwikkeld, dat we beschikbaar willen stellen aan de leden.

Eerst bespreken we met een panel bestaande uit mensen met verschillende invalshoeken een afwegingskader. Sacha Spoor zal het panelgesprek leiden. Daarna gaan we in groepjes aan de slag met een of twee dilemma’s zodat duidelijk wordt hoe een dergelijke aanpak in de praktijk uitwerkt. Uiteraard verwerken we jullie bevindingen in het eventuele verbeteren van het afwegingskader. 

 

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email