Moreel beraad voor directeuren

Datum: 7 September 2022
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

Moet je een lastige beslissing nemen en wil je daar graag met anderen over praten om tot een goed afgewogen oordeel te komen? Je kunt je dilemma inbrengen in het moreel beraad dat Partos speciaal organiseert voor directeuren.

De onderwerpen die in de bijeenkomst besproken worden, kunnen een uitgangspunt vormen voor het (her)formuleren van basisbeginselen, werkafspraken en gedragscodes. Breder gezien kunnen de kwesties gebruikt worden om tot een set van kerndilemma’s in de ontwikkelingssector te komen. Het is ook nog eens een goede manier om de in de training morele oordeelsvorming (TMO) besproken theorie in de praktijk toe te passen, samen met collega-directeuren. Je kan alleen aan het moreel beraad meedoen als je eerst de TMO hebt gevolgd. Meld je hier aan voor de training morele oordeelsvorming voor directeuren. 

Meld je hier aan voor het moreel beraad op 7 september. 

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06 - 52 34 50 47
Email