Miniconferentie over de giftenaftrek

dinsdag, november 20, 2018 - 10:00

Op 20 november a.s. organiseert Goede Doelen Nederland van 10.00 tot 12.00 uur een miniconferentie ‘Versterking stelsel giftenaftrek’. Locatie Goede Doelen Nederland in Amsterdam. 

Op 26 april 2018 stuurde staatssecretaris Menno Snel de kabinetsreactie op de evaluatierapporten van de giftenaftrek en ANBI/SBBI stelsel naar de Tweede Kamer. Hierin deed hij een aantal verbetersuggesties om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de giftenaftrek en de ANBI regeling te verbeteren. 

Tijdens deze bijeenkomst willen we samen met onze leden informatie verzamelen over de voor ons belangrijke onderwerpen uit de Kamerbrief. We willen dan met name stilstaan bij de effecten op  de 'geefbereidheid' en 'werkbaarheid voor organisaties’.

Programma
10.00 uur: aftrap Gosse Bosma: giftenaftrek hoe zit het ook al weer, waar staan we nu en hoe werken we samen met de overheid?
10.20 uur: toelichting Tom Zandbergen, Ministerie van Financiën: Versterken informatiepositie Ministerie van Financiën: knelpunten en uitdagingen 
10.40 uur: vragen en discussie (11.00 uur vertrek Tom Zandbergen)
11.00 uur: bespreking voor- en nadelen van de verbetersuggesties op de voor ons belangrijke onderwerpen uit de Kamerbrief
12.30 uur: afronding en een broodje          

Gezamenlijke proces
Goede Doelen Nederland is, in SBF-verband, al langer in gesprek met het Ministerie van Financiën over de verbetersuggesties van de staatssecretaris. De bedoeling is dat we in de tweede helft van dit jaar komen tot afspraken over passende maatregelen en aanpassingen. Dit krijgt een vertaling in beleidsvoornemens en wordt in een Winterbrief (medio maart) aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Hoe de sector en overheid hierin samen optrekken lees je hier. 

Input van de sector
De input en betrokkenheid van onze achterban is nu van groot belang. Daarom zouden wij het zeer op prijs stellen als je deelneemt aan deze miniconferentie. Ter voorbereiding hebben we de relevante onderwerpen uit de Kamerbrief op een rijtje gezet. Per onderwerp hebben we een aantal vragen geformuleerd waar we tijdens de bijeenkomst gezamenlijk antwoorden op willen vinden. Het doel is om uiteindelijk tot een stelsel te komen dat voor goede doelen goed blijft werken, dat de geefbereidheid in stand houdt of vergroot, en dat de administratieve lastendruk niet vergroot.

De desbetreffende vragen vind je hier. Kun je er niet bij zijn of wil je de antwoorden op de vragen liever vooraf schriftelijk beantwoorden, dan kan dat. De antwoorden kun je mailen naar Christine van Blitterswijk via vanblitterswijk@goededoelennederland.nl.   
 

Bekijk de presentatie van Tom Zandbergen onder DOCUMENTEN (achter de inlog). 

 

 

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Documenten
  • Alleen leden Presentatie Tom Zandbergen