Ledenbijeenkomst integriteitsbeleid

| Goede Doelen Nederland | toegankelijk voor leden

Op diverse momenten hebben wij jullie geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de geconstateerde misstanden bij internationale hulporganisaties. In de afgelopen periode hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen Goede Doelen Nederland, diverse leden, Partos, DRA, SHO/555 en het CBF over de ontwikkelingen en wat ons als sector te doen staat. Ook is er overleg geweest tussen de sector en het ministerie van Buitenlandse Zaken en minister Kaag. Op dit moment wordt gewerkt aan een actieplan integriteitsbeleid waarbij aansluiting gezocht wordt bij bestaande procedures en normenstelsels zoals de gedragscodes van Partos, de Core Humanitarian Standard en de Erkenningsregeling. 

Het hebben van een adequaat integriteitsbeleid is niet alleen van belang voor internationale hulporganisaties, maar relevant voor alle goede doelen in Nederland. Bovendien bestaat de kans dat de kritische vragen en reacties vanuit de samenleving zich gaan verbreden naar alle goede doelen:

  • Bijvoorbeeld naar organisaties die werken met kwetsbare groepen in Nederland (kinderen, gehandicapten, ouderen, sociaal zwakkeren, etc.).
  • Of omdat het gaat over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag tussen medewerkers. Het gaat dan om gevallen die thuishoren in de recente, brede maatschappelijke #metoo discussie. 

Informeren en actief aan de slag
Tijdens de bijeenkomst willen wij jullie graag informeren over de ontwikkelingen, de laatste stand van zaken en de stappen die we inmiddels als sector hebben gezet. We willen graag samen met jullie kijken welke lering wij hier als brede sector uit kunnen trekken.

Daarom gaan we in het tweede deel van de bijeenkomst actief aan de slag met de wijze waarop integriteitsbeleid is verankerd binnen jullie organisaties; de interne procedures en het eigen handelen. Aandachtspunten hierbij zijn het moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk. De workshop zal begeleid worden door een externe deskundige van Governance & Integrity Nederland. 

Aanmelden kan via aanmelden@goededoelennederland.nl.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email