Kennissessie Donor Journey

Steeds meer goede doelen realiseren zich dat een donateur niet vanzelf een loyale donateur wordt. Nadat een donor is geworven, valt er nog een hoop werk te verrichten om een donateur te binden en te behouden. Daarom besteden fondsenwervers steeds meer aandacht aan het optimaliseren van de donor journey. Maar waar te beginnen?

Tijdens de kennissessie op 4 juni helpt Dunck je op weg. Je leert niet alleen wat donateursloyaliteit is en uit welke fases een donor journey bestaat, maar vooral hoe je binnen ieder van deze fases de loyaliteit van jouw donateurs vergroot. Aan de hand van 10 aansprekende mini-cases uit de charitatieve sector wordt de koppeling tussen theorie en praktijk gemaakt. Door de grote hoeveelheid aan praktische voorbeelden zit er altijd iets tussen wat je zelf kunt toepassen. Tot slot krijg je een methodiek aangereikt om zelf met het optimaliseren van jouw donor journey aan de slag te gaan. Namens Natuurmonumenten zal Marieke May toelichten hoe zij deze methodiek in praktijk al hebben toegepast.

Tijdstip
14.00 (inloop vanaf 13.30 uur) – 17.00 uur

Locatie
Goede Doelen Nederland, Amsterdam

Presentatie
De presentatie van deze bijeenkomst staat op deze pagina (achter de inlog). 

Scan
Wil jij weten waar je als organisatie staat en wat je kunt doen om op korte termijn te verbeteren? Doe dan de gratis Donor Loyalty Journey Scan van Dunck, speciaal voor leden van Goede Doelen Nederland (achter de inlog).
Je ontvangt een concreet en persoonlijk advies vanuit Dunck, inclusief quick wins en extra inspiratie.
 

Alleen leden Login om meer te lezen.

Documenten