Intervisiebijeenkomst Integriteit

| Goede Doelen Nederland | toegankelijk voor leden

Uit de enquête over integriteit bleek dat er behoefte bestaat aan het uitwisselen van ervaringen op het gebied van integriteit. Daar spelen we vanzelfsprekend graag op in. Daarom nodigen we je uit om op maandag 30 september deel te nemen aan de intervisiebijeenkomst om ervaringen te delen, de praktijk van anderen te leren kennen en zo van elkaar te leren.

Daarnaast willen we in deze bijeenkomst bekijken of er behoefte is aan een vervolg of een reeks van intervisie-bijeenkomsten. Zo ja, dan bespreken we ook of

  • de bijeenkomste(n) een begeleider nodig hebben of dat onderlinge uitwisseling volstaat;
  • het gewenst is om een vaste methode te hanteren en het proces van de intervisie zo te reguleren;
  • indeling in grote/kleine organisaties of /ook naar categorie van organisatie noodzakelijk is.

Bedenk je vooraf vast welk dilemma je wilt bespreken?

Datum: maandag 30 september
Tijdstip: 15.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Locatie: Goede Doelen Nederland
Aanmelden: via aanmelden@goededoelennederland.nl

 

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email