ICT-café

Datum: 2 December 2021
Tijd: 15:00 - 16:45 uur

Twee maal per jaar organiseert het ICT-overleg een platformbijeenkomst. Daarbij zijn alle verantwoordelijken voor ICT-zaken bij leden welkom. Leden geven deelnemers daar een kijkje in de keuken en/of interessante sprekers komen spreken over het gekozen thema. De bijeenkomsten bieden ruim de tijd om kennis te delen, elkaar vragen te stellen en te netwerken.

Zet de datum vast in je agenda. Meer informatie over het programma volgt spoedig. 

Stel een vraag

Jurriaan Venema

beleidsmedewerker
06 - 34 27 91 88
Email