Extra ALV van 10 juli 2020

Datum: 10 July 2020
Tijd: 11:00 - 12:00 uur

Op 18 jun jl. vond de ALV plaats. Zowel met het voorstel tot wijziging van de statuten als met het voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement van Goede Doelen Nederland werd door de leden ingestemd. Met dien verstande dat is toegezegd dat het artikel in het Huishoudelijk Reglement over inbreng in de brede consultatie, naar aanleiding van aanpassing van de normen in de Erkenningsregeling, nog zou worden aangepast. 

Voor aanpassing van statuten en reglement is echter een quorum nodig. Dit is niet gehaald. Besloten werd de formele afhandeling van de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement en de statuten te combineren met de eerstvolgende online bestuursvergadering op 10 juli a.s. Dit betekent dat op 10 juli een bijzondere ledenvergadering plaatsvindt met als enige agendapunten de wijziging van het Huishoudelijk Reglement en de statuten, waarvoor dan geen quorumvereiste geldt. Leden hoeven zich dus niet verplicht te voelen hieraan deel te nemen.

 

Alleen leden Login om meer te lezen.

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur Goede Doelen Nederland/Nederland Filantropieland
06-52 34 50 48
Email
Documenten
  • Alleen leden conceptagenda ALV 10 juli 2020
  • Alleen leden ap 2 Huishoudelijk reglement Goede Doelen Nederland
  • Alleen leden ap 3 concept statuten GDN compare versie