Extra Algemene Ledenvergadering van 8 november 2016

| Goede Doelen Nederland | toegankelijk voor leden

In september hebben we aangekondigd een extra ALV te organiseren over het Erkenningsstelsel. We moeten besluiten nemen over de afspraken die nodig zijn om het stelsel goed te laten werken. Hiervoor is een Convenant opgesteld tussen de betrokken partijen (Goede Doelen Nederland, IF en het CBF). Aan de orde komen de rol van de zogenaamde Stuurgroep, de rol en taken van de Commissie Normstelling en de financiering. Het CBF zal een toelichting geven op de nieuwe tarievenstructuur voor de erkenning.

  • Dit gedeelte start om 15.30 uur en duurt tot 17.00 uur.

Graag maken wij ook van de gelegenheid gebruik om jullie te consulteren over een voorstel voor wijziging van de normen. Het gaat om een voorstel dat het CBF omwille van een betere toetsbaarheid heeft opgesteld. CBF heeft dit voorstel aan de Tijdelijke Commissie Normstelling voorgelegd. De Commissie heeft aangegeven hier de sector voor te willen consulteren. Ook zullen we stilstaan bij de mogelijke consequenties van de herziening RJ650 voor de normen.

  • Dit gedeelte (consultatieronde) start om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur.

Voorafgaand aan de extra Ledenvergadering van 8 november 2016 zijn de leden dus geconsulteerd over deze voorstelllen. Rechts vind je onder 'bekijk ook' een link naar onze brief van 11 november aan de tijdelijke Commissie Normstelling en het commentaar op de wijzigingsvoorstellen voor de categorieën A t/m D, die op basis van de reacties uit onze ledenkring zijn geformuleerd. 

Alleen leden Login om meer te lezen.

Stel een vraag

Gosse Bosma

directeur
06- 54 73 81 27
Email
Documenten
Bekijk ook