Bijeenkomst over samenwerking

Datum: 2 March 2020
Tijd: 14:00 - 17:00 uur

Op maandag 2 maart 2020 organiseert Goede Doelen Nederland samen met AlliantiePartners een inspirerende bijeenkomst over samenwerking.

Samenwerking gamechanger voor goede doelen
Goede doelen werken meer en meer samen: met bedrijven, met de overheid, met kennisinstellingen en universiteiten, met dienstverleners, donateurs en - niet te vergeten - met elkaar. Wij hebben voor deze bijeenkomst sprekers uitgenodigd voor wie het initiëren en/of managen van samenwerking de primaire taak is. Hun inzichten zijn ook relevant als samenwerking niet uw primaire taak is maar wel van belang om uw eigen rol binnen een goed doel goed uit te voeren: bijvoorbeeld als directeur, als programma-manager of als verantwoordelijke voor fondsenwerving. Want ondanks dat de context verschilt per domein, per organisatie en per rol; er zijn werkzame ingrediënten voor succesvol samenwerken die voor alle goede doelen van toepassing zijn. Op 2 maart voeren we daarover met elkaar het gesprek.

Voor wie
Alle medewerkers van goede doelen die te maken hebben met samenwerking en baat hebben bij het delen van inzichten over samenwerking zijn welkom. Wij hopen dat er vanuit goede doelen meerdere mensen van verschillende disciplines samen naar deze bijeenkomst komen om samenwerking binnen hun organisatie naar een hoger plan te tillen.

Sprekers

AlliantiePartners: Jorrit Hoekstra en Wim Witteveen
Het aangaan van samenwerkingen met andere organisaties is aan de orde van de dag. Onderzoek wijst echter uit dat slechts 50% van deze samenwerkingsverbanden succesvol is. Samenwerken mag dan vanzelfsprekend zijn; dat het succesvol wordt is dat (nog) niet. Succesvol worden en ook blijven vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. AlliantiePartners heeft deze kennis en vaardigheden in huis. 

Gezondheid: Christine Swart namens Alliantie Gender & Gezondheid
De Alliantie Gender & Gezondheid is een interdisciplinair samenwerkingsverband van hoogleraren, medisch specialisten, beleidsmakers en andere zorgprofessionals. De Alliantie Gender & Gezondheid is in 2012 van start gegaan, op initiatief van WOMEN Inc. en met ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Humanitaire hulp: Peter Heintze namens KUNO
KUNO is een samenwerkingsverband van 19 organisaties (onder andere Stichting Vluchteling, CARE, Cordaid, Kerk in actie, Save the Children, Plan Nederland, Oxfam Novib, Zoa, Terres des Hommes, Dorcas). Nederland is een van de grootste humanitaire spelers in de wereld en het veld is breed en divers. Er is een grote hoeveelheid kennis bij wetenschappers, beleidsmakers, professionals, ondernemers en anderen. Cross-sectorale uitwisseling van kennis is beperkt en het vertalen van bestaande kennis in nieuwe acties en beleid blijft een uitdaging. KUNO faciliteert kennisuitwisseling en reflectie. Op deze manier helpt KUNO de Nederlandse humanitaire sector om te innoveren en samen de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.

Natuur: Flos Fleischner namens Het Blauwe Hart Natuurlijk
Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk is een samenwerkingsverband van 9 natuurorganisaties (Vogelbescherming, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Flevolandschap, Sportvisserij Nederland, Waddenvereniging, PWN, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea). Zij maken zich sterk voor de kernwaarden en voor een integraal en duurzame gebruik van het IJsselmeergebied, het Blauwe Hart van Nederland. Dit doen de samenwerkende organisaties onder het motto: Samen voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later!

Programma

13.30 Inloop
14.00 Welkom en inleiding door Jorrit Hoekstra
14.10 Christine Swart
14.30 Peter Heintze
14.50 Flos Fleischer en Wim Witteveen
15.10 Korte dialoog
15.30 Pauze
16.00 Interactieve oefening in tweetallen en plenaire terugkoppeling
17.00 Afsluiting
17.10 Netwerkborrel

De bijeenkomst vindt plaats bij Goede Doelen Nederland, James Wattstraat 100, Amsterdam. Het kantoor is dicht bij treinstation Amsterdam Amstel. Hierbij de routebeschrijving.

 

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06 - 52 34 50 47
Email