Bijeenkomst 'Nieuw regeerakkoord en nieuw kabinet; waar liggen de uitdagingen voor onze sector?'

| Goede Doelen Nederland | toegankelijk voor leden

Na een lange onderhandelingsperiode hebben VVD, CDA, D66 en de Christen Unie op 10 oktober 2017 een nieuw regeerakkoord gepresenteerd. Op 26 oktober is het nieuwe kabinet Rutte III van start gegaan. Zowel het nieuwe regeerakkoord als het aantreden van nieuwe bewindspersonen zullen veranderingen met zich meebrengen. Veranderingen die uiteraard ook invloed kunnen hebben op het werk van goede doelen.

Tijdens de bijeenkomst 'Nieuw regeerakkoord en nieuw kabinet; waar liggen de uitdagingen voor onze sector? willen we samen met jullie stilstaan bij:

 • De inhoud van het regeerakkoord: inventariseren van de voor onze sector relevante maatregelen in het regeerakkoord en doorkijk naar kansen en bedreigingen. 
 • De processen in ‘Den Haag’: het aantreden van de bewindspersonen, de overdrachtsdossiers, de rol van politiek assistenten, de ambtelijke vertaling van regeerakkoord naar actieplannen, etc..
 • ​De lobbykansen voor goede doelen in relatie tot de kabinetsinzet op verschillende thema’s.

De bijeenkomst is voor iedereen die zich bezig houdt met (politieke) beleidsbeïnvloeding. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Goede Doelen Nederland in samenwerking met Schinkelshoek & Verhoog.

Programma
14.30 uur: 
inloop
15.00 uur: Welkom (Gosse Bosma)         

15.05 uur: Opvallende kenmerken (accentverschuivingen) van het regeerakkoord en schets van het nieuwe ministeriële landschap (Meindert Stolk, Schinkelshoek & Verhoog)

 •  Wat is er veranderd op de relevante ministeries?
 • Welke bijzondere portefeuilles
 • Inwerkprogramma nieuwe bewindspersonen
 • Wie zijn relevante spelers
 • Departementale vertaling van het regeerakkoord

15.45 uur: Schets van voor de sector relevante punten uit het regeerakkoord (Gosse Bosma)     

 • Punten op basis van het Manifest (Actief burgerschap, kennis & innovatie, vrijwilligers, fiscale ondersteuning en kansspelbeleid).
 • Enkele opvallende punten op het gebied van OS, Gezondheid, Duurzaamheid, natuurbeleid, etc.
 • ​Lobbyagenda op basis van regeerakkoord.

16.30 uur: Discussie (o.l.v. Gosse Bosma)         

 • Hoe maken we optimaal gebruik van elkaars lobbykansen?
 •  Wat zijn goede tips en adviezen?

17.00 uur: Borrel           

Presentaties en documenten
Log in om de presentaties en documenten n.a.v. deze bijeenkomst te kunnen zien. 

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Documenten