Bijeenkomst Integer en impactvol toezicht

| Van Doorne, Amsterdam | toegankelijk voor leden

Op dinsdag 26 maart vindt een bijeenkomst voor toezichthouders plaats bij Van Doorne in Amsterdam. 

161 Toezichthouders hebben meegedaan aan het onderzoek dat is uitgezet bij de 176 leden van Goede Doelen Nederland. Dat is een hele mooie respons waar we veel mee kunnen en ook gaan doen! De meerderheid van de toezichthouders geeft bijvoorbeeld aan behoefte te hebben aan een platform voor kennisuitwisseling. 

Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en zal besproken worden 'hoe verder'. Twee toezichthouders, Winnie Sorgdrager en Frederieke Leeflang, geven hun visie op het houden van toezicht in de goededoelensector.

Datum
Dinsdag 26 maart van 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur, na afloop een borrel).

Locatie
Van Doorne in Amsterdam

Aanmelden
De bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor toezichthouders, maar directeuren zijn van harte welkom om hen te vergezellen. Het aantal plaatsen is echter beperkt zodat, mochten er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, voorrang wordt gegeven aan toezichthouders. Aanmelden kan via aanmelden@goededoelennederland.nl

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur
06-52 34 50 48
Email