Algemene Ledenvergadering van donderdag 20 juni 2019

| House of Watt, Amsterdam | toegankelijk voor leden

Log in voor de agenda en stukken van deze ALV.

Deze keer een ALV met een andere opzet en daarom ook een andere locatie. We willen graag meer ruimte voor dialoog. Zo zullen we starten met een gesprek met elkaar over ‘samenhangend overheidsbeleid’. In toenemende mate wordt onze sector, vanuit diverse ministeries, geconfronteerd met ongewenst overheidsingrijpen. Dit heeft grote impact op ons werk. We hebben te maken met een overheid die de grote maatschappelijke waarde van ons werk onvoldoende (er)kent. In een aantal ronde tafel-sessies onder leiding van directeuren willen we graag met jullie van gedachten wisselen over de te ondernemen stappen.

Daarna staan we uitgebreid stil bij actuele ontwikkelingen zoals de stand van zaken rondom het conceptwetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke organisaties, de voorgestelde opt-in voor Telemarketing, de totstandkoming van het platform voor toezichthouders en de beloningsregeling. We willen jullie graag bijpraten over het onderzoek ‘Geven in Nederland’ nieuwe stijl en van gedachten wisselen over de financiering daarvan. Ook wordt een vervolg gegeven aan de bijzondere ledenvergadering afgelopen april over het Wervingsrooster.

Tot slot wordt van de leden een besluit gevraagd over de Richtlijn Financieel Beheer en de herbenoeming van onze voorzitter Jan van Berkel.

Tijdstip
14.00 uur (inloop vaaf 13.30 uur)
Vanzelfsprekend sluiten we af met een gezellige borrel!

Locatie
House of Watt, James Wattstraat 73, Amsterdam.

 

Alleen leden Login om meer te lezen.

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur
06-52 34 50 48
Email
Documenten