Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2020

Datum: 18 June 2020
Tijd: 14:00 - 16:00 uur

Tijdens deze ALV staan we o.a. stil bij de ontwikkelingen op het gebied van telemarketing waaronder de lobby en de Code Telemarketing en de stand van zaken rondom het Wervingsrooster. Ook praten we je graag bij over de aansluiting van Nederland Filantropieland (NLFL) bij Goede Doelen Nederland. Verder zullen we onder meer besluiten nemen over de Code Postfilter en een aanpassing in het huishoudelijk reglement in verband met de Code Telemarketing. Ook het jaarverslag en de jaarrekening 2019 worden ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. 

Digitale ALV en stemmen
We werken voor deze ALV samen met Ifunds en WebElect. Jan van Berkel en Margreet Plug zullen samen vanuit de Ifunds studio de ALV begeleiden. De uitnodiging voor de ALV is 25 mei verstuurd.

Digitaal stemmen
In de week voorafgaand aan de ALV ontvangen alle stemgerechtigde leden een email van waaruit er direct gestemd kan worden op diverse onderdelen. Iedere organisatie heeft één stem. 

Digitale ALV
Vragen over de stukken kunnen voorafgaand en tijdens de ALV gesteld worden. De vragen en de antwoorden worden (geanonimiseerd) op de website geplaatst.

Voor het terugkijken van de ALV moet je inloggen op het ledennet. 

Alleen leden Login om meer te lezen.

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur Goede Doelen Nederland/Nederland Filantropieland
06-52 34 50 48
Email
Documenten
 • Alleen leden ALV vragen en antwoorden 18 juni 2020
 • Alleen leden besluiten en conclusies d.d. 18 juni 2020
 • Alleen leden Concept agenda ALV 18 juni 2020
 • Alleen leden ap 2 Besluiten en conclusies d.d. 28 november 2019
 • Alleen leden ap 3a Wervingsrooster (huis-aan-huis werving)
 • Alleen leden ap 3a bijlage 1 Beleid en organisatie
 • Alleen leden ap 3a bijlage 2 Gedragscode Wervingsrooster
 • Alleen leden ap 3b Telemarketing
 • Alleen leden ap 3c Code Postfilter
 • Alleen leden ap 3c bijlage 1 Concept Code postfilter
 • Alleen leden ap 3c bijlage 2 Toelichting op Code voor het gebruik van Postfilter 2020
 • Alleen leden ap 4 Aansluiting NLFL bij Goede Doelen Nederland
 • Alleen leden ap 5 Statutenwijziging GDN
 • Alleen leden ap 5 bijlage 1 concept statuten GDN compare versie
 • Alleen leden ap 6 Aanpassing Huishoudelijk Reglement
 • Alleen leden ap 6 bijlage 1 Huishoudelijk reglement Goede Doelen Nederland
 • Alleen leden ap 7 Bestuurszaken
 • Alleen leden ap 7 bijlage 1 CV Coen Abbenhuis
 • Alleen leden ap 7 bijlage 2 CV Marc Petit
 • Alleen leden ap 7 bijlage 3 CV Albert Goutbeek
 • Alleen leden ap 8 Toelichting bij Jaarverslag 2019
 • Alleen leden ap 8 bijlage 1 Jaarrekening Goede Doelen Nederland
 • Alleen leden ap 9 Rapportage beleid en activiteiten eerste helft 2020 en actuele ontwikkelingen uitgelicht