Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2021

Datum: 17 June 2021
Tijd: 14:00 - 16:30 uur

Zoals inmiddels gebruikelijk starten we de ALV met mooie verhalen over de impact van ons werk. Daarna praten we je graag bij over de belangenbehartiging met speciale aandacht voor de online campagne die begin juni van start gaat gericht op beleidsmakers en beslissers in politiek Den Haag. Doel van de campagne is om de maatschappelijke waarde van onze sector en het Manifest: ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’ onder de aandacht te brengen bij de politiek. We laten je het Manifest zien dat inmiddels wordt gesteund door 13 koepels uit de brede sector. En we laten de missiefilm zien die in 1 minuut onze boodschap helder maakt en via de sociale media verspreid wordt. We doen ook een beroep op jou om de campagne te ondersteunen door via sociale media het campagnemateriaal te delen en te liken.

Vervolgens informeren we je onder meer over de stand van zaken rondom de aansluiting van NLFL bij Goede Doelen Nederland en over de toekomst van het Bel-me-niet-Register. Ook leggen we het jaarverslag 2020 ter besluitvorming aan de leden voor en staan we stil bij de bestuurssamenstelling.

Aanmelden
Meld je aan via aanmelden@goededoelennederland.nl.
De ALV zal weer online plaatsvinden via ZOOM.

Alleen leden Login om meer te lezen.

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur Goede Doelen Nederland/Nederland Filantropieland
06-52 34 50 48
Email
Documenten
 • Alleen leden Concept agenda ALV 17 juni 2021
 • Alleen leden ap 2a Besluiten en conclusies d.d. 10 juli 2020
 • Alleen leden ap 2b Besluiten en conclusies d.d. 26 november 2020
 • Alleen leden ap 3 voortgang aansluiting NLFL bij Goede Doelen Nederland
 • Alleen leden ap 4 Pro-filantropie overheidsbeleid
 • Alleen leden ap 5 Belangenbehartiging, actuele ontwikkelingen uitgelicht
 • Alleen leden ap 6a Wervingsrooster (huis-aan-huis werving)
 • Alleen leden ap 6b Telemarketing - Bel-me-niet Register
 • Alleen leden ap 7 Rapportage beleid en activiteiten eerste helft 2021
 • Alleen leden ap 8 Jaarverslag 2020
 • Alleen leden ap 8 bijlage 1 GDN Jaarverslag 2020
 • Alleen leden ap 9 bestuurszaken
 • Alleen leden ap 9 bijlage 1 CV Will van Heugten