Algemene Ledenvergadering 21 juni 2018

Datum: 21 June 2018
Tijd: 13:30 - 17:00 uur

Log in voor meer informatie over de inhoud van deze ALV. 
Aanmelden kan via aanmelden@goededoelennederland.nl

Alleen leden Login om meer te lezen.

Documenten
  • Alleen leden CBF presentatie paspoort
  • Alleen leden Presentatie ALV 21 juni
  • Alleen leden ap 1, Agenda 21-06-18
  • Alleen leden ap 3, Besluiten en conclusies 30-11-17
  • Alleen leden ap 4, Advies Werkgroep Kengetallen met bijlagen A, B en D
  • Alleen leden ap 4, bijlage C, Erkenningspaspoort Goede Doelen
  • Alleen leden ap 5, Voorstellen Adviescommissie beloningsregeling
  • Alleen leden ap 7, Voortgang activiteiten 2018
  • Alleen leden ap 8, Concept Jaarverslag 2017 (bestuursverslag en jaarrekening)
  • Alleen leden ap 8, Toelichting bij Jaarverslag 2017
Bekijk ook